´ Om Paritt - Paritt

Om Paritt

PARITT AB bildades 2004 och bedriver fastighetsförvaltning i Karlstad.

Sommaren 2011 blev en ny kontorsfastighet och ett underjordiskt garage inflyttningsklart. Bolaget hyr ut drygt 10.000 m2, i huvudsak kontorslokaler men även vård- och bostadslägenheter.

Hösten 2016 var lägenheterna ovanpå Gallerian Valvet inflyttningsklara, lägenheterna ägs av dotterbolaget PARITT BO i stad AB.

Byggnadspris 2011

Hedersomnämnande till Herrgårdsgatan 6A

herrgardsgatan

Väktaren 7

Väktaren 7 från Domkyrkans tornfönster

 

 

Paritt.se